اجرای منظم فرآیندهای بازاریابی دیجیتال

مدیریت و نظارت بر اجرای فرآیندهای کسب و کار آنلاین شما را بر عهده می‌گیریم

زمان و بودجۀ شما با منظم بهینه صرف می‌شود

مدیریت و اجرای فرآیندهای کسب و کار آنلاین شما را بر عهده می‌گیریم

چگونه به کسب و کارها در فضای آنلاین کمک می‌کنیم؟

 

مشکل جدی کسب و کارها در فضای دیجیتال برنامه‌ریزی، اجرا، سنجش و ارزیابی فرآیندهای بازاریابی دیجیتال است. چه کارها به صورت برون‌سپاری و توسط شرکت‌های متخصص انجام شود و چه به صورت درون‌سازمانی، همیشه این نگرانی برای مدیران سازمان‌ها وجود دارد که آیا همۀ فرآیندها درست اجرا شده‌اند؟ آیا سنجه‌های درستی انتخاب شده‌اند؟ آیا گزارشات ارائه شده به تحلیل و تصمیم‌گیری درست منجر می‌شود؟ 

منظم، در مراحل برنامه‌ریزی و اجرا همراه  شما است و پس از اجرا، در  ارزیابی، بررسی گزارشات و تحلیل نتایج کمک می‌کند که بتوانید بیشترین بهره را از اجرای این فرآیندها ببرید.

اگر نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، فرم زیر را تکمیل کنید. با شما تماس می‌گیریم.

اگر نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، فرم زیر را تکمیل کنید. با شما تماس می‌گیریم.

چه خدماتی ارائه می‌کنیم؟

مدیریت حضور دیجیتال کسب و کار

برنامه‌ریزی، تحلیل و ارزیابی فرآیندهای بازاریابی دیجیتال، اهمیت ویژه‌ای دارد. مجموعۀ منظم در فرآیند برنامه‌ریزی، تعیین سنجه‌ها و تعیین اهداف در کنار شما است. حین و پس از اجرای برنامه‌ها، فرآیندها و نتایج فعالیت‌ها و کمپین‌های شما را بررسی و تحلیل می‌شود. به این ترتیب اجرای کمپین‌های بعدی شما بهینه‌سازی می‌شود.

منابع انسانی حوزۀ بازاریابی دیجیتال

اگر سازمانی هستید که قصد استخدام نیروی کار در حوزه دیجیتال را دارید و امکان ارزیابی رزومه‌های دریافت شده را ندارید، مجموعۀ منظم بر اساس مهارت مورد نیاز سازمان شما، رزومه‌های مرتبط و مناسب را تشخیص می‌دهد. همچنین برای تشکیل واحد دیجیتال مارکتینگ در سازمان شما تمام فرآیندهای استخدام و سازماندهی را انجام می‌دهیم.

اسکرول به بالا